Nabór do Żłobka Niepublicznego „Motylek” 

trwa cały rok, o ile są wolne miejsca.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / opiekunem prawnym a właścicielem żłobka.