Nabór do zerówki przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” trwa cały rok, o ile są wolne miejsca, a o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie dziecka do zerówki na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a właścicielem przedszkola.