Nabór do „Zerówki” przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” trwa cały rok, o ile są wolne miejsca.

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przyjęcie dziecka do zerówki, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem / opiekunem prawnym, a właścicielem przedszkola.