W “zerówce” realizujemy nowoczesne i przyjazne dzieciom programy edukacyjne.Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Cały rok rozwijamy gotowość szkolną dziecka, dzięki czemu umożliwiamy mu łagodniejsze wejście w środowisko szkolne. Naszym celem jest wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego, moralnego, intelektualnego i  fizycznego, tak by dziecko osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia nauki w szkole i funkcjonowania w szkolnym środowisku.

Nasza zerówka liczy maksymalnie 12 dzieci. Tygodniowy plan zajęć jest bardzo bogaty w różne zajęcia dodatkowe, które dzieci w wieku 6 lat wprost uwielbiają i których bardzo potrzebują. W roku szkolnym 2014/2015 posłaliśmy do szkół pierwszy wypust “Motylków”. Dzisiaj wiemy już, że dzieci poszły do szkół przygotowane bardzo dobrze. Radzą sobie świetnie, są otwarte i bardzo ciekawe nowych wyzwań. Bardzo chętnie chodzą do szkoły, a to najważniejsze 🙂

Życzymy wszystkim naszym absolwentom samych sukcesów w szkole i w życiu, a ich rodzicom spokoju, satysfakcji i pociechy z dzieci.