Celem naszych działań jest wychowanie maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania, radzących sobie w trudnych dla nich sytuacjach. Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.

Nadrzędnym zadaniem naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego, w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie. Kolejnym ważnym zadaniem jest przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu, nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi.

Nasze priorytety:
  • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej domowych warunków,
  • zapewnienie troskliwej opieki podczas pobytu w Żłobku,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagające jego rozwój,
  • żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami, dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • zapewnienie doraźnej pomocy psychologicznej i metodycznej.