8:00 – 9:00
 • przyjmowanie dzieci i pożegnanie rodziców,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
9:00 – 9:45
 • Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach zgodnych z realizowaną podstawą programową MEN.  Zajęcia z poszczególnych edukacji:zdrowotnej, przyrodniczej, ekologicznej, językowej, matematycznej, artystycznej, społecznej. wprowadzanie w świat wartości.
9:45 – 10:00
 • czynności higieniczne
 • przygotowania do posiłku
10:00 – 10:20
 • posiłek
10:20 – 10:35
 • przygotowania do zajęć ruchowych lub do wyjścia na powietrze.
10:35 – 11:20
 • Aktywność jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela: spacery i wycieczki ,obserwacje przyrodnicze, zabawy terenowe w pobliskim parku. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych – zabawy, gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę ciała.
11:20 – 11:35
 • czynności higieniczne
11:35 – 12:20
 • Zabawy stymulujące aktywność dziecka: integracyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze, dydaktyczne, praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym)
12:20 – 13:00
 • Zabawy inicjowane przez nauczyciela, zabawy swobodne dzieci: zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne/praca indywidualna i zespołowa.