Program wychowania przedszkolnego „Wesołe przedszkole” autorstwa Danuty Kręcisz i Małgorzaty Walczak-Sarao jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Program zawiera treści umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Nastawiony jest na stosowanie takich form pracy, które będą aktywizowały dziecko do poznawania otaczającej go rzeczywistości, dające mu możliwość poznawania, badania, doświadczania i wyciągania wniosków. Będą kształtowały jego zachowania prospołeczne przygotowując do nowych życiowych ról w dorosłym już życiu. Należy pamiętać, że wiek przedszkolny to okres największej aktywności poznawczej dziecka stanowiący podwalinę dla dalszych oddziaływań w następnych etapach edukacji.