Zerówka – „Motylki”

  • język angielski – 2 razy w tygodniu –  po 30 minut 
  • zajęcia teatralne- 1 raz w tygodniu – 30 minut
  • zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu – 30 minut
  • gimnastyka buzi i języka – 1 raz w tygodniu – 30 minut
  • gimnastyka i taniec – 1 raz w tygodniu – 30 minut
  • śpiew i gra na instrumentach – 30 minut
  • bajkoterapia – 3 razy w tygodniu po 30 minut

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Dlatego, chcąc zapewnić prawidłowy rozwój dzieciom postanowiłyśmy mocno rozbudować ofertę programową Przedszkola Niepublicznego “Motylek”. W cotygodniowym planie pracy, znajdziecie Państwo takie  zajęcia jak: taniec, gimnastykę, plastykę, bajkoterapię, śpiew i grę na instrumentach,  język angielski, język niemiecki, zajęcia logopedyczne, teatralne i kulinarne. Nie  chcemy nazywać tego wszystkiego zajęciami dodatkowymi, gdyż są to zajęcia bezpłatne i dostępne dla wszystkich naszych podopiecznych.

ZAJĘCIA KULINARNE

Jedzenie jest koniecznością, ale co zrobić, aby dla wielu „niejadków” stało się także przyjemnością? Realizując zajęcia kulinarne staramy się przedstawić czynność jedzenia w jak najatrakcyjniejszym świetle. Dzieci chętniej jedzą, gdy same coś przygotują, dlatego u nas ugniatają, mieszają, smarują no i oczywiście… jedzą. Nabywają przy tym nowych doświadczeń, ćwiczą mięśnie aparatu mowy, usprawniają się manualnie przy wykonywaniu niektórych etapów posiłków i doskonalą czynności związane z samoobsługą np. posługiwanie się sztućcami. Poznają produkty za pomocą różnych zmysłów, nie tylko smaku, ale przede wszystkim zapachu i dotyku.

ZAJĘCIA TANECZNE

Poznawanie podstawowych kroków, swobodna zabawa przy muzyce, uczą koordynacji i poprawiają sprawność ruchową dziecka. Taniec wpływa pozytywnie nie tylko na ciało, ale także na umysł. Jest okazją do spełniania marzeń, poznawania samego siebie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Są to zajęcia łączące wiele form tańca nowoczesnego. Stanowią znakomite przygotowanie do podjęcia zajęć tanecznych w przyszłości.  To jedna z  dróg rozwoju Twojego dziecka.

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka. utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym postawę ciała. Jest formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikająca z właściwości rozwojowych. Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych

ŚPIEW I GRA NA INSTRUMENTACH

Celem umuzykalnienia dzieci w przedszkolu jest, obok zadań wychowawczych umysłowych, zdrowotnych i estetycznych, uwrażliwienie na podstawowe elementy muzyki poprzez kształcenie i rozwijanie zdolności, umiejętności i dyspozycji muzycznych, a także wyposażenie dzieci w elementarne wiadomości o muzyce. W realizacji tych zadań wykorzystujemy ćwiczenia i zabawy muzyczne rozwijające w dziecku umiejętność dostrzegania różnic w dynamice, agogice (tempie), kształcące zdolność dostrzegania dźwięków o różnej wysokości i barwie, kształcące wrażliwość na kierunek linii melodycznej i metrum utworu i wreszcie uwrażliwiające na budowę formalną dzieła muzycznego (piosenki, utworu instrumentalnego).

ZAJĘCIA TEATRALNE

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka, wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z  dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane, opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, nauczać,ostrzegać, wyjaśniać. Jest to metoda nowa, genialna w swej prostocie. Bajki,to świat widziany z dziecięcej perspektywy, a ich celem jest uspokojenie i zredukowanie problemów emocjonalnych. Bohaterzy bajkowi znajdują się w trudnej sytuacji  i przeżywają lęk, a wprowadzone postacie umożliwiają redukcje tego lęku. Bohater uczy się różnych sposobów jego przezwyciężania. Nabycie nowych kompetencji prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany w zachowaniu.Bohater bajkowy prezentuje wzory zachowań umożliwiające skuteczne działanie. Dziecko uczy się poprzez to pozytywnego myślenia, radzenia sobie w nowej, trudnej sytuacji, wzmacnia poczucie własnej wartości. Każdy, kto pragnie znaleźć klucz do serca dziecka, powinien sięgnąć po bajki. Świat pełen magii, cudownych bohaterów, wróżek, postaci pozytywnych i negatywnych, gdzie zawsze dobro zwycięża ze złem. To kraina w której maluch czuje się fantastycznie i bezpiecznie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na twórczość plastyczną przedszkolaka składa się praca umysłu dziecka w połączeniu z jego pracą rąk. Procesowi tworzenia „dzieła artystycznego” towarzyszy tło emocjonalne. Doprowadzenie „dzieła” do końca daje dziecku wiele radości i zadowolenia. Tym samym sprzyja kształtowaniu takiej cechy jak wytrwałość, oraz przyczynia się do jego wszechstronnego rozwoju. Działalność plastyczna daje radość, zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Jest wyrazem jego wewnętrznej energii, uspokaja dziecko, daje poczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Podczas tworzenia dziecko przeżywa wrażenia wywołane harmonią barw, kształtem, linią, ich układem, fakturą. Przeżycia te dopingują go do tworzenia, a także wzbogacają jego doświadczenia plastyczne.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Niejednolity poziom rozwoju mowy sprawia, że już na etapie przedszkolnym różnicują się szanse dzieci na prawidłowy rozwój. Trudności w werbalnym porozumiewaniu się z otoczeniem hamują rozwój intelektualny, powodują narastanie problemów emocjonalnych, utrudniają i zakłócają relacje społeczne, także rówieśnicze. Okres przedszkolny zwany jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie umysł dziecka jest najbardziej chłonny i przyswaja najwięcej informacji. Zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie aparatu mowy, w taki sposób by uzyskać u dziecka prawidłową artykulację wszystkich głosek oraz umiejętność łącznia i wymawiania ich w wyrazach. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole.  Zajęcia z elementami logopedii wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Jesteśmy świadomi jak istotną umiejętnością we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych. Dlatego też umożliwienie poznania naszym podopiecznym bogatego słownictwa oraz rozbudowanych struktur językowych, które dadzą im możliwość jednoczesnego porozumiewania się w dwóch językach obcych: angielskim oraz niemieckim, a także pokażą użyteczność znajomości języka obcego w sytuacjach życiowych, jest jednym z ważnych zadań naszego Przedszkola. Poprzez zabawę nasze przedszkolaki odkrywają otaczający je świat z innej, nowej perspektywy – poznają go i nazywają słowami wybrzmiewającymi w nieznanych wcześniej językach. Dostosowując treści i formę zajęć do zainteresowań, umiejętności i możliwości dzieci, wspieramy ich naturalną ciekawość i entuzjazm do eksplorowania nowych języków.